Impola, P., P. Karonen, och H. Lönnroth. ”Språkbruk I Svenska städer under Tidigmodern Tid. Ny Metod för Att Analysera ordförrådet I domböcker från 1600-Talet”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 105, nr 3, december 2020, https://journal.fi/htf/article/view/100496.