Kuokkala, J. ”Klas Kristersson Horn I Historieforskning Och Biografier från Och Med början Av 1900-Talet”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 105, nr 3, december 2020, https://journal.fi/htf/article/view/100497.