Persson, R. ”Karl XII:S myndigförklaring Den 8 November 1697”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 105, nr 3, december 2020, https://journal.fi/htf/article/view/100500.