Scheglov, A. ”’Skämtan Om abbotar.’ En översikt över Diskussionen Samt anmärkningar beträffande Skriftens ålder Och karaktär”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 105, nr 3, december 2020, https://journal.fi/htf/article/view/100501.