Katajala-Peltomaa, S., M. Räsänen, S. Lahti, och A.-S. Hägglund. ”Levd religion i det medeltida Finland”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 106, nr 2, februari 2024, s. 326–349, https://journal.fi/htf/article/view/113208.