Väyrynen, K. ”Lauri Kallio, Maailmanhenki Pohjolassa. Snellman, Hegel Ja hegeliläiset”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 106, nr 3, december 2021, https://journal.fi/htf/article/view/113219.