Kuvaja, C. ”Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 106, nr 4, april 2022, https://journal.fi/htf/article/view/116763.