Nilsson, T., och A. Kotljarchuk. ”Svenskt och finskt i mörkt sovjetiskt 1930-tal”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 107, nr 4, maj 2023, s. 454–482, https://journal.fi/htf/article/view/127664.