Mossberg, N. ”Med glorian på sned – svensk biståndshistoria på gott och ont: En svindlande uppgift. Sverige och biståndet 1945–1975”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 107, nr 4, maj 2023, s. 538–545, https://journal.fi/htf/article/view/127669.