Engblom, R. ”Årsinnehållet”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 107, nr 4, maj 2023, s. 550–552, https://journal.fi/htf/article/view/127672.