Meinander, H. ”Matti Klinge”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 1, augusti 2023, s. 81–84, https://journal.fi/htf/article/view/131827.