Ulväng, G. ”Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 1, augusti 2023, s. 85–93, https://journal.fi/htf/article/view/131828.