Engblom, R. ”Medarbetare”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 1, augusti 2023, s. 103, https://journal.fi/htf/article/view/131832.