Ilmakunnas, J. ”Historikern och det materiella”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 2, november 2023, s. 152–156, https://journal.fi/htf/article/view/141145.