Wilson, E. ”Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 2, november 2023, s. 189–194, https://journal.fi/htf/article/view/141149.