Kortekangas, O., och J. Ehrstedt. ”Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 2, november 2023, s. 195–197, https://journal.fi/htf/article/view/141150.