Stark, E. ”Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 108, nr 3, januari 2024, s. 279–282, https://journal.fi/htf/article/view/142732.