Salminen, T. ”Uppbörden av klockskatt i Finland på 1530- och 1540-talen”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 83, januari 1998, https://journal.fi/htf/article/view/52992.