Hellsing, M., och S. Holm. ”Tidigmodern Utrikespolitik Som Kulturhistoria? En Presentation Av forskningsfältet ’new Diplomatic history’”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 100, januari 2015, https://journal.fi/htf/article/view/55510.