Salminen, T. ”Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog med perspektiv”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 101, januari 2016, https://journal.fi/htf/article/view/59237.