Ahlbäck, A. ”Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 102, nr 3, januari 2018, https://journal.fi/htf/article/view/69165.