Lamberg, M., och A.-C. Östman. ”Rijfsfinskan Och utanförskapets börda: Främlingskap Och Etniska Skillnader I Trolldomsprocesserna I Jakobstad 1653–1713”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 106, nr 1, december 2021, https://journal.fi/htf/article/view/85149.