Rapo, N. ”Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa”. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 104, nr 2, oktober 2019, https://journal.fi/htf/article/view/85815.