Forsén, A. ”Inledning”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 104, nr 3, mars 2020, https://journal.fi/htf/article/view/91005.