Okkonen, V. ”Den Konservativa Kontinuiteten I Finlands skolväsende från Mellankrigstiden till Kalla Kriget”. Historisk Tidskrift för Finland, Vol. 105, nr 1, juli 2020, https://journal.fi/htf/article/view/97197.