Brolin, D. . ”Johan Stenfeldt, Renegater. Nils Flyg Och Sven Olov Lindholm I gränslandet Mellan Kommunism Och Nazism”. 2020. Historisk Tidskrift för Finland, vol. 105, nr 2, augusti 2021, https://journal.fi/htf/article/view/97214.