Impola, Petteri, Petri Karonen, och Harry Lönnroth. ”Språkbruk I Svenska städer under Tidigmodern Tid. Ny Metod för Att Analysera ordförrådet I domböcker från 1600-Talet”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 3 (december 2, 2020). åtkomstdatum februari 26, 2021. https://journal.fi/htf/article/view/100496.