Villstrand, Nils-Erik. ”En Multitaskig Professors Senkomna bekännelser Och långlöpande käpphästar”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 3 (december 2, 2020). åtkomstdatum februari 28, 2021. https://journal.fi/htf/article/view/100498.