Persson, Roland. ”Karl XII:S myndigförklaring Den 8 November 1697”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 3 (december 2, 2020). åtkomstdatum februari 28, 2021. https://journal.fi/htf/article/view/100500.