Scheglov, Andrej. ”’Skämtan Om abbotar.’ En översikt över Diskussionen Samt anmärkningar beträffande Skriftens ålder Och karaktär”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 3 (december 2, 2020). åtkomstdatum februari 26, 2021. https://journal.fi/htf/article/view/100501.