Kuvaja, Christer. ”Julius Sundblom och Finland. Ålänningarnas förhållande till Finland före Ålandsrörelsen”. Historisk Tidskrift för Finland 106, no. 4 (april 27, 2022). åtkomstdatum juli 19, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/116763.