Brander, Richard. ”Martti Häikiö, Hackzell. Karhunkaatajasta rauhantekijäksi”. Historisk Tidskrift för Finland 106, no. 4 (april 27, 2022). åtkomstdatum mars 1, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/116765.