Engblom, Robin. ”Årsinnehållet”. Historisk Tidskrift för Finland 107, no. 4 (maj 26, 2023): 550–552. åtkomstdatum mars 1, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/127672.