Meinander, Henrik. ”Matti Klinge”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 1 (augusti 2, 2023): 81–84. åtkomstdatum december 5, 2023. https://journal.fi/htf/article/view/131827.