Ulväng, Göran. ”Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 1 (augusti 2, 2023): 85–93. åtkomstdatum juni 15, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/131828.