Engblom, Robin. ”Medarbetare”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 1 (augusti 2, 2023): 103. åtkomstdatum december 4, 2023. https://journal.fi/htf/article/view/131832.