Wilson, Evelina. ”Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 2 (november 17, 2023): 189–194. åtkomstdatum mars 1, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/141149.