Kortekangas, Otso, och Johan Ehrstedt. ”Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 2 (november 17, 2023): 195–197. åtkomstdatum juli 23, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/141150.