Stark, Eija. ”Födelsen av medelklassen och dess anatomi: Johanna Annola, Säädyttömät. Perheet ja murros pitkällä 1800-luvulla”. Historisk Tidskrift för Finland 108, no. 3 (januari 23, 2024): 279–282. åtkomstdatum april 17, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/142732.