Hellsing, My, och Sophie Holm. ”Tidigmodern Utrikespolitik Som Kulturhistoria? En Presentation Av forskningsfältet ’new Diplomatic history’”. Historisk Tidskrift för Finland 100 (januari 1, 2015). åtkomstdatum januari 20, 2022. https://journal.fi/htf/article/view/55510.