Salminen, Timo. ”Torsten Edgren, Carl Fredrik Meinander. Arkeolog Med Perspektiv”. Historisk Tidskrift för Finland 101 (januari 1, 2016). åtkomstdatum mars 31, 2023. https://journal.fi/htf/article/view/59237.