Ahlbäck, Anders. ”Hugo Nordland, Känslor i krig. Sensibilitet och emotionella strategier bland svenska officerare 1788–1814”. Historisk Tidskrift för Finland 102, no. 3 (januari 31, 2018). åtkomstdatum april 17, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/69165.