Wassholm, Johanna, och Anna Sundelin. ”’Det hänger På Ett hår’ Praktiker Och Moral I Handeln Med människohår Finland 1870–1900”. Historisk Tidskrift för Finland 103, no. 2 (september 11, 2018). åtkomstdatum juli 10, 2020. https://journal.fi/htf/article/view/69247.