Karonen, Petri, och Nils Erik Villstrand. ”Kriser och resiliens i Finlands historia 1400–2000”. Historisk Tidskrift för Finland 102, no. 4 (maj 7, 2018). åtkomstdatum maj 28, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/70364.