Salmi, Hannu, Asko Nivala, Heli Rantala, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto, och Filip Ginter. ”Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853”. Historisk Tidskrift för Finland 103, no. 1 (januari 1, 2018). åtkomstdatum juni 23, 2024. https://journal.fi/htf/article/view/80405.