Lamberg, Marko, och Ann-Catrin Östman. ”Rijfsfinskan Och utanförskapets börda: Främlingskap Och Etniska Skillnader I Trolldomsprocesserna I Jakobstad 1653–1713”. Historisk Tidskrift för Finland 106, no. 1 (december 28, 2021). åtkomstdatum januari 30, 2023. https://journal.fi/htf/article/view/85149.