Rapo, Niklas. ”Skapandet Av Den Segregerade Staden I De förindustriella Björneborg Och Vasa”. Historisk Tidskrift för Finland 104, no. 2 (oktober 5, 2019). åtkomstdatum september 28, 2023. https://journal.fi/htf/article/view/85815.