Forsén, Annette. ”Inledning”. Historisk Tidskrift för Finland 104, no. 3 (mars 1, 2020). åtkomstdatum maj 25, 2020. https://journal.fi/htf/article/view/91005.