Okkonen, Ville. ”Den Konservativa Kontinuiteten I Finlands skolväsende från Mellankrigstiden till Kalla Kriget”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 1 (juli 1, 2020). åtkomstdatum september 26, 2020. https://journal.fi/htf/article/view/97197.