Persson, Kristina, och Göran Stenberg. ”Brev Som Kreativ Resurs I Pehr Stenbergs Levernesbeskrivning”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 2 (juli 1, 2020). åtkomstdatum september 24, 2020. https://journal.fi/htf/article/view/97209.